TU/e

Op het terrein van TU/e zijn er diverse projecten in gang gezet waar Trefpunt Groen Eindhoven bij betrokken is. We zetten ze graag op een rijtje:

TU/e

De vernieuwing van het LaPlace gebouw

Het LaPlace gebouw op het terrein van TU/e wordt vernieuwd. Voor dit project gaven wij in 2020 al dit kapadvies. In 2022 volgde dit kapadvies

 

herontwikkeling van de gebouwen Neuron en Gemini

De gebouwen Neuron en Gemini worden opnieuw ontwikkeld, waarbij ook een deel van de buitenruimte zal worden aangepakt. We beoordeelden een kapaanvraag voor vier bomen, en de verplaatsing van vier bomen die moesten wijken voor dit plan. In dit kapadvies gaven wij advies over de kap, en deden we een aantal aanbevelingen om de biodiversiteit te verbeteren en plagen zoals de eikenprocessierups te voorkomen. 

 

Realisatie van nieuwe studentenhuisvesting 

Op het TU/e terrein wordt nieuwe studentenhuisvesting gerealiseerd, en bijbehorende terreininrichting. De bestaande bouw was enige tijd geleden al gesloopt. Waar voorheen 744 wooneenheden voor studenten aanwezig waren, komen er in de nieuwe situatie 1400. De wooneenheden komen in 2 woongebouwen. Daarnaast wordt laagbouw gerealiseerd waar een levendig, sociaal centrum moet ontstaan. In dit kapadvies gaven we een positief advies, maar deden we een aantal aanbevelingen om de natuurfuncties van het TU/e terrein optimaal te kunnen benutten. 

 

Uitbouw van het sportcomplex

Het sportcomplex van TU/e zal uitgebreid worden. Gezien de locatie aan de Dommel hecht TGE vooral belang aan de landschappelijke inpassing en ecologische waarde van het groen. De plantkeuze voor de compensatie was eenzijdig en sloot niet aan bij het omliggende landschap (bosgebied). Dat is aangepast; het compensatieplan beschikt nu over een variatie aan inheemse boomsoorten zoals eik, berk, els en lijsterbes. Daarnaast werden er nog een aantal aanpassingen gedaan, waardoor de noodzaak van de beginspraak die TGE normaliter heeft weer duidelijk te zien was. Het gehele advies is hier te lezen. 

 

Foto: Bea Straver